Kullanım Koşulları Son Güncelleme 1 year ago

1. GİRİŞ

İşbu "Site", Dijital Eleman Yazılım Teknoloji Ltd. Şti.’ne ait olup (Bundan böyle kısaca "Dijital Eleman” olarak anılacaktır), Site’de, Site üzerinde, Site içeriğinde ve işbu uyarı metninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Dijital Eleman’a aittir. Dijital Eleman 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı konumundadır. Bu meyanda Dijital Eleman, Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri, bilgileri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu edilen mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Dijital Eleman, Site’de, Site üzerinde, içeriğinde, Site’de bulunan metinlerde değişikliği, ayarlamayı ve güncellemeyi istediği zaman gerçekleştirebilir. Bu değişiklikler, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. İşbu sebeplerle, Site’yi kullanmadan önce işbu Kullanım Koşulları metnini lütfen dikkatle okuyunuz.

2. KULLANIM ŞARTLARI

Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Dijital Dijital Eleman’ın hizmetlerini kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okumanızı önemle rica ederiz. Dijital Dijital Eleman’ın hizmetlerini kullanarak, bu şartlara bağlı olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. İşbu Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Dijital Eleman’a ait olup, Site'ye girmek ve Site’yi kullanmakla, kullanım koşullarını üyelik sözleşmesi kapsamında "Üye/Üyeler" sıfatıyla ("Site"ye erişen gerçek ve tüzel kişiler olarak) kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu hizmet kullanımlarında, Dijital Eleman için geçerli olan işbu şartlara, ilkelere, sözleşmelere tabi olunacaktır. İşbu Kullanım Koşulları ile Üyelik Sözleşmesi arasında bir çelişki bulunması halinde, Üyelik Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

3. SİTE VE SERVİSİMİZ HAKKINDA

Dijital Eleman, kullanıcıların mevzuatla satışına izin verilen ürünlere veya hizmetlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur. Dijital Eleman, kullanıcılara internet üzerinden satışı yasak olmayan ürünleri satma ve/veya satın alma imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Dijital Eleman’ta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgileri paylaşılmaz. Dijital Eleman, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir. Dijital Eleman, Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği, bu ürünlerin ve bu ürünlerin satışının yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda Dijital Dijital Eleman’dan talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4. SİTE YETKİLERİ

Dijital Eleman, markası ve logosu, www.dijitaleleman.com internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Dijital Eleman tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerekse sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Dijital Dijital Eleman’ın mülkiyetinde bulunmaktadır. 

Üye, Dijital Dijital Eleman’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanmayacak, kopyalamayacak, paylaşmayacak, dağıtmayacak, sergilemeyecek, çoğaltmayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanmayacaktır. Üye, www.dijitaleleman.com internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Dijital Dijital Eleman’ın izni olmadan kullanamayacaktır.

Üye, üçüncü kişilerin veya Dijital Dijital Eleman’ın mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Dijital Dijital Eleman’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Bu meyanda, Üyeler Dijital Dijital Eleman’ın marka hakkına ve sitede yer alan ürünlerin telif haklarına saygılı olmayı ve bu hakları ihlal etmemeyi peşinen kabul etmektedir. Sitenin marka ve telif hakkı ihlallerinden dolayı uğrayacağı zararı, ihlal eden Üye/Üyeler’den hukuki yollarla talep hakkı saklı tutulmaktadır.

Dijital Eleman, kullanım koşullarının ihlali halinde; Site'nin kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Üye/Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üye/Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Site Üyesi olarak Üye/Üyeler'e yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Site Üyesi olarak Üye/Üyeler'in Site'nin sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Üye/Üyeler aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır. 

Dijital Eleman kullanım koşullarının ihlali halinde, Dijital Dijital Eleman’ın tazminat hakkı saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Dijital Eleman herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site'deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site'deki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Dijital Eleman herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

Dijital Eleman, tek taraflı olarak Site’yi sürekli veya geçici olarak durdurma hakkına her zaman sahiptir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

Dijital Eleman, www.dijitaleleman.com’daki Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

Dijital Eleman, Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.dijitaleleman.com internet sitesine üye olduğunda işbu Kullanım Koşulları’nı ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Dijital Eleman’a destek@dijitaleleman.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir. 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

Dijital Eleman | Dijital Eleman Yazılım Teknoloji Ltd. Şti.

Adres: Allure Tower - Üniversite Mah. Cvan Sk. NO:1 Kat:25/379 Avcılar / İSTANBUL

Telefon: 0 532 435 96 49

İnternet Adresi: www.dijitaleleman.com

Elektronik Posta Adresi: destek@dijitaleleman.com

Üye’nin www.dijitaleleman.com’a beyan ettiği ve paylaşılmasına elektronik ortamda onay vererek açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, Dijital Dijital Eleman’ın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup Dijital Eleman işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’ye ait hangi kişisel verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve KVKK Politikası’nda belirlenmekte ve www.dijitaleleman.com sitesinde erişiminize sunulmaktadır. 

Dijital Eleman ile paylaşılan kişisel veriler, FarmDijital Elemanazon gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Dijital Eleman, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak Dijital Eleman, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

Dijital Eleman, Site'ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Üye/Üyeler'den temin edilen "Kişisel Bilgiler"i (isim - soyisim, telefon, adres, eczane adresi, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

- Yayınlar göndermek.

- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak.

- Soruları cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak.

- Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek.

- Dijital Eleman veya iş birliği içinde olduğu kişiler adına doğrudan pazarlama yapmak.

- Gerektiğinde Üye’yle temas kurmak.

- Üye’nin kimliği ifşa edilmeden, anonimleştirilen kişisel verileri çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak.

Dijital Eleman tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Üye/Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyorsa destek@dijitaleleman.com adresine bu konuda e-posta atmaları gerekmektedir. Üye, Dijital Eleman’u ticari elektronik ileti almak istemediği konusunda bilgilendirdiği takdirde, gönderim listesinden çıkartılacaktır.

Dijital Eleman Güvenli Ödeme Sisteminden ve Dijital Eleman hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç vb. yükümlülükleri veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükleri Üyeler’e aittir.

Dijital Eleman, işbu verilere ilişkin Üye’nin herhangi bir sorun iletmesi halinde, iletilen sorunların Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet edilmesinden önce kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkânlarla gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.

Dijital Eleman, Üyeler’in kişisel verilerini, pazarlama ve istatistiksel değerlendirme amacıyla yurt dışına aktarabilecektir. İşbu durum, Site içerisinde yer alan Gizlilik ve KVKK Politikası’nda açıklanmaktadır. 

6. ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, satılması yasaklı ürünlerin satışını gerçekleştirmeyeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. 

Üye, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Üye, Dijital Dijital Eleman’ın sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Dijital Dijital Eleman’ın sorumlu olmadığını, Şirket’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Dijital Eleman’u ibra ettiklerini kabul ve beyan etmektedir. 

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Site'nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı Dijital Eleman A.Ş.’ye ait olup, Dijital Dijital Eleman’ın Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, sözleşmeleri, ürünleri ve bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları da saklı olmaktadır.

Üye, Site'de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Site'yi veya Site içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Dijital Dijital Eleman’ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Üye, Dijital Dijital Eleman’ın ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır.

Üye/Üyeler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet üyelerinin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul eder(ler). Aksi takdirde, Dijital Dijital Eleman’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye / Üyeler’den aynen rücu hakkı saklıdır.

www.dijitaleleman.com web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlı bulunmaktadır. Üye, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasa dışı yollarla iletmek amacıyla Site'yi kullanamayacaktır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımların izin alınarak yapılması zorunludur. 

Sitede bulunan içerik ve görseller; blog, fotoğraf ve sair materyaller sadece Dijital Dijital Eleman’dan önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Dijital Dijital Eleman’ın izin verdiği koşullarda kullanılabilecektir. İzin alınmaksızın, üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemeyecek, kullandırılamayacak, çoğaltılamayacak, başka bir bilgisayara yüklenemeyecek, postalanamayacak, sunulamayacak ve yayınlanamayacaktır. Site'nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilerek dahi başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamayacaktır. Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde Dijital Dijital Eleman’ın, kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye ve/veya Üyeler’e aynen rücu hakkı saklı bulunmaktadır.

Üye’nin, www.dijitaleleman.com sitesinde yasa dışı bir hak tecavüzünde bulunduğu veya siteyi hak ihlalinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Dijital Eleman’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili Üye’nin ikrarıyla sabit olması halinde, ihlalde bulunan Üye’nin siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir. 

Dijital Dijital Eleman’ın, ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlalinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile belirlemesi halinde ise, kendi mutlak takdirine göre, o Üye’nin siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklı kalacaktır.

Dijital Eleman; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

Mevzuatta, internet sitemizde veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

Üye, sipariş özeti sayfasından siparişlerini satın almadan önce düzenleyebilecek ve/veya iptal edebilecektir.

Üye, onayladığı takdirde, Dijital Eleman tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiyi/iletileri alabilecektir. Üye’nin, ticari elektronik ileti almak istememesi halinde bu durumu Dijital Eleman’a bildirmesi gerekmektedir. (İleti almak istenmemesi halinde, e-postalar, sms vb. araçlarla gönderilen iletiler için o mesaj içerisindeki yönlendirmelerle ileti almak istenmediği bildirilebilir.)

7. ÇEREZLER VE COOKIES

Çerezler internet sitesinden gönderilmiş ve Üye’nin ağ tarayıcısına kaydedilmiş küçük veri parçalarıdır. Üye gelecekte aynı internet sitesine göz attığında, çerez, internet sitesini Üye’nin önceki faaliyeti ile ilgili bilgilendirir. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermemekte ve bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinmektedir. Altı ay dışında olanlar ise tabloda gösterildiği süre zarfında kendiliğinden silinmektedir.

Şirketimiz, e-posta adresleri ve üyelik formlarında talep edilen kişisel bilgilerin haricinde, “çerezler” yoluyla, müşterilerimizin www.dijitaleleman.com’daki gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyerek, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri, kişisel veri niteliği taşımayabilir. 

Kullanılabilecek çerezler, sınırlı olmamakla birlikte aşağıda sayılmıştır:

A. Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

·        Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri (üyeleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan) ve

·        Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

B. E-ticaret sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin tarihi, saati, süresi, izlenen sayfalar, web sitesini ziyaret etmeden hemen önceki veya sonraki ziyaret edilmiş olan siteler gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

C. Üye’nin sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşması mümkündür.

D. Sitemizi ziyaret ettiğiniz süre boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. 

*Bazı çerezler oturumunuzu kapatmanız ile birlikte sabit sürücünüzden otomatik olarak silinen çerezlerdir.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: “Adres” bölümünde yer alan “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri bloke edebilirsiniz.

Internet Explorer: “Tool” veya “Araçlar” bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayıp, “izin ver” ve “izin verme” butonları arasında seçim yaparak çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mozilla Firefox: “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayıp, “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer browserlar için ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “Safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki seçenekler dışında; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz. (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

8. ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Site üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlere ilişkin Dijital Dijital Eleman’ın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, destek@dijitaleleman.com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Dijital Eleman, satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verebilecektir. 

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Dijital Eleman üzerinden Madde 8’de beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin Dijital Eleman’a iletilmesi halinde, Dijital Eleman sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Bakırköy) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Aramıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.

Dijital Eleman

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı, Bildirimleriniz ve Diğer Tüm Talepleriniz İçin: destek@dijitaleleman.com